مجتمع فولاد کویر:


طراحی و اجرای روشنایی محوطه انبار روباز کلاف به متراژ بالغ بر 24000 متر مربع و محوطه باسکول جدید توسط 9 دستگاه light tower 
طراحی و اجرای کاندوئیت بانک های انبار روباز کلاف
سایزینگ و نصب راه اندازی 8 دستگاه UPS با ظرفیت 80 kva
اجرای کابل کشی زیرساخت سیستم برق اضطراری
جابجایی تابلو کارگاه تراش غلطک و تابلو روشنایی سالن اتوماسیون
نصب و کابل کشی تابلو چنج آور و تابلو پاور سنتر
مسیر سازی کابل و اجرای کاندوئیت بانک مسلح جهت عبور کابل فشار متوسط
اجرای سیستم های ارت و اتصال زمین و همبندی سازه های بتنی 
 

مجتمع فولاد کویر

مجتمع فولاد کویر

مجتمع فولاد کویر

مجتمع فولاد کویر

مجتمع فولاد کویر

مجتمع فولاد کویر