معرفی:

  مشاوره و اجرای مراکز تلفن مبتنی بر شبکه (Voip)

  مشاوره ، طراحی و اجرای بستر های  پسیو شبکه

  مشاوره ، طراحی و اجرای خدمات اکتیو شبکه

  مشاوره و اجرای  server room

  اجرای بسترهای ارتباطات بین شبکه ای

  طراحی و اجرای اتاق های کنفراس

  مشاوره و اجرای مراکز تلفن کم ظرفیت و پر ظرفیت

  تامین تخصصی تجهیزات شبکه، ویپ و سانترال

 

 با فرتانت بیشتر آشنا شوید.