معرفی:

   طراحی، مشاوره و اجرای تخصصی تاسیسات الکتریکال پروژه های تجاری و اداری و مسکونی

  • طراحی و اجرای سیستم BMS (ساختمان هوشمند)
  • طراحی، مشاوره و اجرای سیستم های حفاظت دیداری و اماکن، اعلام حریق

   طراحی، مشاوره و اجرای سیستم های روشنایی ، برج های نوری و مهندسی نور

   طراحی، مشاوره و اجرای تخصصی پست های برق فشار متوسط

   طراحی، مشاوره ، نظارت ، اجرا و تعمیر ونگهداری شبکه های هوایی و زمینی LV و MV

  طراحی، مشاوره و اجرای تخصصی تاسیسات الکتریکال پلنت­های صنعتی فشار ضعیف و فشار متوسط

   تهیه نقشه ها ، بازدید های دوره ای و رفع نیاز های تعمیراتی شبکه های داخلی پلنت های صنعتی

   طراحی، مشاوره و اجرای تخصصی سیستم های ارتینگ و حفاظت ثانویه

   مشاوره در زمینه سیستم های برق خورشیدی متصل به شبکه و منفصل از شبکه

   تامین تخصصی کلیه تجهیزات الکتریکال و برگزاری مناقصات فنی

 

 با فرتانیر بیشتر آشنا شوید.