دپارتمان ها

فرتانیر

مشاوره، طراحی و اجرای تخصصی تاسیسات الکتریکی

جزئیات  

فرتانیک

مشاوره ، تامین تجهیزات و ارائه دهنده خدمات در حوزه الکترونیک صنعتی

جزئیات  

فرتانت

مشاور و مجری تخصصی پروژه های شبکه و ارائه دهنده مراکز تلفن Voip

جزئیات